ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ(AP DSC) విద్యార్థులకు బాడ్ న్యూస్ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయా?

ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ(AP DSC) విద్యార్థులకు బాడ్ న్యూస్ || DSC పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయా?

ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ(AP DSC) విద్యార్థులకు బాడ్ న్యూస్ || DSC పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయా? Is DSC notification postponed.? మీరు DSC నోటిఫికేషన్ కోసం వేచి ఉన్నారా? అప్పుడు మీకు దుర్వార్త ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ (AP DSC)విద్యార్థులకు బాడ్ న్యూస్ DSC నోటిఫికేషన్ వాయిదా వేయబడింది. ఇప్పుడే మంత్రి శ్రీ గుంట శ్రీనివాసరావు గారు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, వారు B.Ed అభ్యర్థులచే SGT పోస్ట్ అర్హత మీద చర్చిస్తున్నారు B.Ed అభ్యర్థులు SGT పోస్టులకు నిజంగా అర్హులా? […]

Continue Reading
B.Ed, SGT, TTC,DSC

B.Ed students eligible for SGT posts|బీ.ఈ.డీ చేసార ఐతె మీకు శుభవార్త. మీరు S.G.T. పోస్టులకు అర్హులే

B.Ed students eligible for SGT posts|బీ.ఈ.డీ చేసార ఐతె మీకు శుభవార్త. మీరు S.G.T. పోస్టులకు అర్హులే Congratulations to B.Ed completed Students who are looking for D.S.C.vacancies/ posts: The People who done their B.Ed they are also eligible for S.G.T. posts normally the people who did the T.T.C. or D.Ed they only eligible for S.G.T. posts, but as […]

Continue Reading